Deffa-koulutus kyläläisille

7.7.2023 Seurantalolla pidettiin defibrillaattorin käyttökoulutus. Kyläläisiä saapuikin paikalle sankoin joukoin ja pääsimme kokeilemaan elottoman elvytystä harjoitusdeffalla ja harjoitusnukella.

On kaksi asiaa, jotka nostavat merkittävästi elottoman selviytymismahdollisuuksia: paineluelvytys ja sähkö. Kun henkilö vaikuttaa elottomalta on tärkeää aloittaa paineluelvytys mahdollisimman nopeasti. Aivot vaurioituvat jo 10 minuutin hapettomuuden jälkeen. Vaikka sydän olisi pysähtynyt saadaan paineluelvytyksellä elimistöön jäänyttä happea aivoille ja näin aivojen selviytymisaika pitenee merkittävästi.

Tammioon hankittu defibrillaattori eli deffa tai suomeksi sydäniskuri on kaikkien käytettävissä ja sitä säilytetään Seurantalon pääoven oikealla puolella. Laite on siis talon ulkopuolella, joten talon avainta ei tarvita. Jos tarvitset laitetta aloita paineluelvytys ja pyydä joku muu tuomaan deffa potilaan luo. Näin laite saadaan nopeammin paikalle, kuin edestakainen matka Seurantalolle ja takaisin.

Tammiolaisten hätätapauksia varten on perustettu WhatsApp ensiapuryhmä SOS Tammio, johon toivomme mahdollisimman monen Tammiolaisen liittyvän (linkki postataan Tammion FB ryhmään. Voit myös pyytää ryhmästä jonkun kutsumaan sinut ryhmään). Ryhmä on tarkoitettu ensiaputarpeen ilmoittamiselle. Ryhmän kautta toivomme, että ensiapupyyntö saavuttaisi kerralla mahdollisimman monta saarelaista ja näin saisimme nopeammin apua. Jos ryhmään tulee avunpyyntö on auttajan hyvä kuitata ryhmään lähtevänsä paikan päälle, että muut ryhmäläiset tietävät avun olevan jo matkalla.

Deffa on täysin automaattinen ja se neuvoo niin paineluelvytyksessä, kuin sähköiskun antamisessakin. Laitteen kanne alla on padien ilmatiivispaketti, jonka sisällä olevat padit ovat kiinni johdolla laitteessa. Aloita käyttö avaamalla laitteen kansi ja repäisemällä padipaketti auki.

Deffan käytöliittymä

Laite käynnistetään oikean alakulman virtapainikkeesta. Kun laite käynnistyy se neuvoo suomeksi mitä pitää tehdä. Ensimmäiseksi laite haluaa analysoida potilaan tilan. Analyysiä varten padien on oltava kiinni potilaassa. Varsinaiset sähköanturit eli padit ovat kiinni painelutunnistimessa (sininen osa, jossa punainen risti kesekellä). Painelutunnistin asetetaan paineluelvytyskohtaan, joka on potilaan rintalastan alempi kolmannes. Kun painelutunnistin asetetaan kohdalleen, siinä kiinni olevat padit asettuvat automaattisesti oikeille kohdilleen. Padit kiinnitetään potilaaseen tarralla – muista poistaa padien tarrojen suojamuovit.

Deffa kertoo analysoinnin jälkeen mikä elvytystoimenpide on potilaalle paras. Laite on käyttöturvallinen, sillä ei voi antaa tarpeetonta sähköiskua. Sähköisku annetaan vain jos sille on tarvetta.

Jos laite antaa ilmoituksen ”iskua suositellaan” alkaa laitteen keskellä vilkkua oranssi valo sydän ikonin vieressä. Laite ei koskaan anna sähköä itsekseen, vaan käyttäjän on painettavaiskunappia sähköiskun antamiseksi. Kun isku annetaan on syytä varmistaa ettei potilaaseen tai padeihin koske ketään, koska iskua annettaessa myös muut potilaaseen kosketuksissa olevat saisivat sähköiskun. Laite muistuttaa tästä kuuluvalla äänellä: ”irti potilaasta”.

Laite voi myös kehottaa paineluelvytykseen. Elvytettäessä laite opastaa painelutahdin piippaamalla sopivassa tahdissa. Paineluelvytys tehdään painelutunnisteen päältä. Tunnisteesta laite voi opastaa paineluelvytyksessä, mikäli tahti on liian hidas tai paineluun ei käytetä riittävästi voimaa. Oikeaoppinen paineluelvytys tehdään n. 100-120 painallusta minuutissa, eli painallusten väli on alle 1 sekuntti.

Laite on turvallinen käyttää ja täysin automatisointu. Sillä ei voi antaa tarpeettomia sähköiskuja, koska sähköimpulsi perustuu laitteen omaan analyysiin.