Historia

Silakan perkaus
Silakan perkaus, kuva: Jonas Albert Sandman 1908. Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma CC BY 4.0

Tammion kylä on kasvanut loivapiirteisen ja männikköisen kalliosaaren pohjoiskärkeen 1500-luvun alusta lähtien. 1500- ja 1600-lukujen vaihteen lyhyehkön autioitumisen jälkeen kylän asutus on ollut jatkuvaa. On mahdollista, että ensimmäiset asukkaat elivät paikalla jo 1300-luvulla. Tammion ja Kuorsalon saaristosta on löytynyt merkkejä asutuksesta pronssikaudelta rautakauden lopulle saakka. Västärissä kesällä 1993 tutkittu röykkiöhauta ajoittuu viikinkiajalle (800–1050 jKr.)

Kalastajakylän useimmat talot ovat 1800-luvulta. Saaren klassistista tyyliä edustava rakennuskanta on valmistunut pääosiltaan 1800-luvun puolivälin jälkeen, ennen 1870-lukua. 1800-luvulla rahdin purjehtiminen oli kalastuksen ohella tammiolaisille merkittävä elinkeino, ja vuorovaikutus oli vilkasta Pietariin, Tallinnaan ja Itämerelle. Tämän laajan alueen kulttuurivaikutus näkyy myös Tammion talojen hyvin säilyneissä sisätiloissa, joiden sisustus, esineistö ja huonekalut kertovat elämänkulusta 1800-luvulta 1900-luvun puoleen väliin, jolloin kalastus saarella loppui. Tämä yksi Suomen kauneimmista saaristokylistä on nykyisin kesäasukkaiden lomapaikka, jossa asuu ympäri vuoden yksi henkilö.

Tammio on edustava esimerkki Suomenlahden rannikkoseudun perinteisestä saariston kulttuurimaisemasta. Maisemansa ja arvokkaan rakennuskantansa vuosi saari on valittu ympäristöministeriön toimesta valtakunnallisesti merkittäväksi ympäristöksi ja maisema-alueeksi. Tammion kylä on ollut ehdolla UNESCO:n maailmanperintöluetteloon.

Kymenlaakson maakuntamuseo

Alkuperäistä tekstiä on päivitetty 2020-luvulle 14.7.2021 (Anne Mattsson)

Paikat

Tammion kävelykierros

Tammiossa on hyvät kulkuväylät omaehtoisellekin saareen tutustumiselle. Ohessa Tammion saaren kartta ja kuvaus joistakin saaren mielenkiintoisista kohteista. n. 45 min …

Kylän talot vuosisadan (1900) vaihteessa

Karttakuva Tammion taloista ja niiden vanhoista nimistä, joita tammiolaiset itse käyttävät. Talon nimi viittaa usein talon ensimmäisen isännän nimeen. Kartalla …

Ihmiset

Vilho Suomalainen

Kymenlaaksossa juhlittiin 2017 Suomi100-juhlavuonna myös kylissä. Tammion kylästä nousi esiin keskeisinä vaikuttajina muutamia hahmoja, joista Vilho Suomalainen sai erityisen esittelyn …

Esineet

Erään ompelukoneen tarina

Ompelukone on merkkiä Husqvarna. Se on musta ja koristeellinen ja kiinteästi osa pöytää, johon kuuluu jalusta polkimineen. Ompelukone on ollut …

Puhelinkeskus

Suomi100-juhlavuonna 2017 Kymenlaakson museoiden yhteishankkeessa pyydettiin kyliä nostamaan tärkeitä henkilöitä ja myös esineitä esiin. Tammiolaiset pohtivat, mikä olisi tärkeä esine, …