Kyläturvallisuuskysely

Hei Haminan rannikkokylien asukkaat,

tällä kyselyllä kartoitamme ajatuksianne rannikkoalueen kylistä (Mäntlahti, Rakila, Kuorsalo, Pyötsaari, Tammio) ja niiden turvallisuudesta. Saatuja vastauksia voidaan hyödyntää mm. turvallisuussuunnitelman laatimisessa, toiminnan kehittämisessä tai vaikkapa hankerahoituksen hakemisessa. Turvallisuuskyselyn avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm. kuntaan, pelastuslaitokselle ja hyvinvointialueelle.

Turvallisuuskyselyn toteuttaa Mäntlahden Rannanpojat ry yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry:n kanssa. Kyläturvallisuustyö on myös osana Haminan kaupungin osallisuustyötä, ja jatkoa syksyn 2023 Arjen turvallisuus -kyläkiertueelle.

Kaikkien kyläläisten ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla vaikutat oman kylän toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kyselyyn vastaamisvaihtoehdot:

1.   Kyselyyn voit vastata sähköisenä. Toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. Kyselyn linkki on alla ja löytyy myös Mäntlahden nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavilta: www.mantlahti.fi / Facebook: Mäntlahti

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/03C9A093184AC947

2.   Paperiset lomakkeet voi noutaa Toivolan postilaatikosta Museotie 820 49840 Mäntlahti ja palauttaa Seppälä / Seppälänmäentie 16, 49480 Mäntlahti. 

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseutututkijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.

Vastaathan kyselyyn 31.1.2024 mennessä. Kyselyn koonti käydään läpi yhdessä Rannanpoikien, Kymenlaakson Kylät ry:n ja Haminan kaupungin kanssa ja ne tullaan esittelemään myös alueen kyläläisille.

Lisätietoja antavat:

Matti Seppälä, Mäntlahden Rannanpojat ry, seppala.matsu(ät)gmail.com

Elina Seppänen, Kymenlaakson Kylät ry, elina.seppanen(ät)kymenlaaksonkylat.fi